معنی کلمه گوجه فرنگی گیلاسی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به گوجه فرنگی به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه گوجه فرنگی گیلاسی به انگلیسی می شود Cherry tomato

Leave a Reply