معنی کلمه گوجه فرنگی خشک شده به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به گوجه فرنگی به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه گوجه فرنگی خشک شده به انگلیسی می شود Dried tomato

Leave a Reply