معنی کلمه گوجه فرنگی آلویی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به گوجه فرنگی به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه گوجه فرنگی آلویی به انگلیسی می شود Plum tomato

Leave a Reply