معنی کلمه برگ گوجه فرنگی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به گوجه فرنگی به انگلیسی in اکتبر 6, 2019

معنی کلمه برگ گوجه فرنگی به انگلیسی می شود Tomato leave

Leave a Reply